Close
Stubtoften 8, Ganløse, 3660 Stenløse
3151 3638 info@edenenergimedicin.dk

Før Healingen

Kom med et åbent forventningsfuldt sind og du vil få den største oplevelse ud af det - større mulighed har du for at mærke energistrømmen. Healingen virker uanset hvordan din indstilling til den er, men din personlige oplevelse af det, vil være større jo bedre du er til at cleare dine tanker og slappe af. 

Du er altid fuld påklædt. Du vil typisk ligge på en briks med et tæppe over dig. 

Ved en healing session, behøver jeg ikke få at vide hvorfor du er kommet. Healing energierne er intelligente og vil altid flyde derhen hvor der er mest brug for dem og kun i den mængde der er behov for. Derfor vil healingen altid være den samme, uanset hvad er bliver sagt forinden.

 Oplevelsen af healingen vil dog altid være forskellig fra klient til klient - der vil være forskel på modtageligheden hos de forskellige klienter og på jeres reaktion af healingen - der er aldrig to healinger der er ens. 

Husk at lytte til din krop. Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Hvis du er syg, skal du altid kontakte din læge.

Energi Medicin tager udgangspunkt i dig og  finder de ubalancer du har i din krop/sind/ energisystem lige nu.

Under Healingen

Under healingen bliver din krop tilført energi, eller rettere: eftersom vi alle er en del af helheden og allerede indeholder alt, bliver den energi og energistruktur du har, så at sige masseret og afbalanceret.

Denne energi omstrukturering kan føles som varme, kulde, vibrationer i dine muskler eller prikken i huden. Du vil også kunne opleve farver eller dufte noget specielt. Du vil kunne opleve indre billeder eller pludselig blive overvældet af følelser. Du kan også opleve absolut ingenting! 

Mange mennesker bliver dybt afslappede, enkelte falder i søvn (det gør ikke noget hvis du snorker!) og andre kan føle sig ekstrem trætte op til 12 timer efter behandlingen. Årsagen er den, at kroppens energilegeme er blevet bearbejdet, gennemstrømmet og stimuleret på en uvant måde.

Nogle reagerer meget og andre slet ikke, men det vigtige er, at uanset hvad du tror på og hvad du mærker, så virker det alligevel.

Jeg starter med at lægge hænderne omkring dit hoved, og vil derefter arbejde mig længere ned af kroppen, sluttende med fødderne.

Under healingen søger jeg at fokusere på de dele af din krop, der ikke fungerer optimalt og derfor genspejler dele af dit liv, der ikke fungerer optimalt. Dvs. der (ofte) findes stress og spænding i din bevidsthed omkring et bestemt emne i dit liv, der bliver afspejlet som en spænding i din krop.

Kroppen kan ses som et kort over bevidstheden. En helingsproces indebærer, at der gives slip på spændingen - ikke kun i den fysiske krop, men også i underbevidstheden.

Under healingen (kan der) skabes ændringer, negative tankemønstre og attituder fordrives og du får en stærkere følelse af velbefindende.

Hvis ikke vi healer sindet, vil sygdommen og problemerne opstå igen og igen.

En lille fodnote her kan være, at TFT (Tankefeltterapi) hurtigere kan hjælpe dig med at løse op for nogle af de psykiske problemer og ubehag, der nogle gange kan tage længere tid at fange med healingen.

Healer, Marianne Jacobsen

Efter healingen

Efter en healing er det vigtigt, at du mærker efter om det som er foregået hos mig, føles rigtigt for dig. I princippet er det ikke godt jævnligt at gå hos en healer i flere år, da man nemt kommer til at lægge ansvaret for sit liv over på healeren. Husk, at du selv skal leve dit liv. Mennesket er ansvarligt for sit eget liv og mennesket har altid et sin frie vilje. Man kan gøre sig selv syg, og man kan gøre sig selv rask. Jeg, som formidler af healing energierne, hjælper ved at skabe balance i de forskellige lag af bevidstheden, så du selv kan løse dine problemer - fysisk og psykisk.

Derudover skal du huske at drikke rigeligt med vand i de efterfølgende 3-4 dage. Vandet hjælper med at udskille affaldsstofferne.

Healingen fortsætter de næste par dage, så det er bedst for dig, hvis du har mulighed for at tage det roligt, hvile og give kroppen tid til at tilpasse sig de nye energier - og lade være med at styrte ud og løbe marathon! 

Din krop foretager også en udrensning på både det fysiske og følelsesmæssige plan efter behandlingen. Dette vil typisk vare et par dage. 

På det fysiske plan kan det vise sig ved at:

 • du skal på toilettet oftere
 • din urin er mørkere end normalt
 • du sveder med en dårlig lugt
 • der kommer mere spyt
 • der kommer smerte i områder, hvor der tidligere har været problemer, f.eks. i forb. med kirurgi eller knoglebrud
 • du får influenzalignende symptomer

På det følelsesmæssige plan kan vise sig ved at:

 • du bliver sårbar og irritabel
 • gammel sorg kan blusse op
 • du kan føle dig træt
 • du bliver bevidst om at acceptere den tilstand du selv og andre er i

Jeg har læst et sted, at healingen virker som forårssolen, blot meget mere koncentreret. Det er så sandt, så sandt!

En session

Sessionen kan foregår på 2 måder. Du kan enten ligge på briksen eller sidde på en stol. Du er altid fuld påklædt og behøver ikke at fjerne smykker el.lign.En session varer ca. 45-50 min.Min erfaring er, at det er rarest at ligge på briksen og føle sig totalt afslappet. Derved kan du også koncentrere dig mere og nyde hvad der sker i din krop og sind under healingen. Mange falder og i søvn (og snorker sødt!), og det gør faktisk kun healingen mere effektiv, for så er der ingen tankevirksomhed der kan blokere for modtagelsen. 

Flere behandlinger?

Som udgangspunkt skal du kun have 1 behandling for at kunne mærke forbedringer.De flester modtager en række på 3 gange, men det er helt individuelt.Nogle har ikke behov for yderligere healing, andre har behov for flere, andre igen får "vedligeholdende" behandlinger hver 3-4 måned. Men ofte er der behov for 2-4 sessioner med 7-14 dages mellemrum, for at healingen forankrer sig helt. Mærk efter, og du vil vide det. Send spørgsmålet ud i universet og lyt til det allerførste der falder dig ind. Eller spørg mig!Som du kan se, er det meget forskelligt, og faktisk er det kun dig der kan beslutte hvornår og hvor mange gange du skal have healing.

 

Reiki, Reconnective, Trance og Fjernhealing.

Er alle forskellige måder jeg healer på.Ved   Reiki healing   er det oftest "hands on", dvs. jeg spørger dig om jeg må lægge mine hænder på din krop (ikke på intime steder). Hvis du accepterer dette, starter jeg healingen. Reiki healing er meget personlig, ved at det er fysisk berøring.

Ved   Reconnective healing    ligger du på briksen og mine hænder rører ikke ved din krop. Din krop kan dog reagere og bevæge sig på mange måder alligevel, selvom jeg ikke er tæt på.Energierne bliver ofte kraftigere ved langdistance healing. Jeg kan dog også finde på at blande de forskellige metoder og bruge   intuitiv healing.   Eftersom energi flyder frit i Universet, er det også muligt at sende   fjernhealing. Uanset sted og tid. Fjernhealing kan både sendes til personer, dyr og situationer.Jeg har været på mit andet trance kursus i England, og udviklingen på det område går strygende. Energierne og kræfterne er meget større når jeg lader "spirit" tage over under en trance. Alle metoder virker efter min erfaring lige godt, og jeg kan ikke anbefale den ene frem for den anden. Oftest blander jeg dem intuitivt sammen.

Reiki

Ordet Reiki betyder universel livsenergi.Reiki defineres som den kraft, der virker og lever i alt skabt stof. Reiki er en 2500 år gammel healings tradition, der skrives i sanskrit-sutrat (gamle indiske tekster). Denne healingsform ville være gået tabt, hvis ikke japanske dr. Mikao Usui havde genopdaget den i midten af 1800-tallet.Reiki er en af universets smukke og healende energier. Reiki Energien er en intelligent energi, og du vil som klient altid modtage præcis den mængde healing du har behov for.

Læs mere om Dr. Mikao Usuis historie og Reiki healing her >>>

Reiki kan hjælpe med at:

 • Støtte kroppens evne til at helbrede sig selv
 • Genoprette åndelig og mental ligevægt
 • Fungere på alle niveauer, såvel mentalt og spirituelt som legemligt og emotionelt
 • Afbalancere kroppens energier
 • Løsne op for blokeret energi og fremmer en tilstand af total afspænding
 • Rense kroppen for gifte
 • Indrette sig efter modtagerens behov
 • Virker også på planter, mineraler og dyr
 • Er en yderst behagelig, holistisk behandlingsform
 • Sorg/chok/traumer/angst/stress/migræne
 • Søvnløshed/kronisk træthed/udbrændthed/dårligt immunforsvar
 • Menstruationsproblemer/hormonelle ubalancer
 • Gigtsmerter/ryglidelser og gener/knoglebrud/iskias og musearm
 • Bronchitis/allergier/astma/eksem/hudlidelser