Close
Stubtoften 8, Ganløse, 3660 Stenløse
3151 3638 info@edenenergimedicin.dk

NADA

Jeg er certificeret NADA behandler.

NADA står for National Acupuncture Detoxification Association og er en standardiseret øreakupunktur-metode, som blev udviklet på Lincoln Hospital i New York i begyndelsen af 70’erne.

Metoden er i dag kendt over det meste af verden, og anvendes på bl.a. psykiatriske hospitaler og misbrugscentre i forbindelse med behandlinger for misbrug, abstinens og psykiske problemer.

Øreakupunktur kan med fordel anvendes ved nervøse og stress-relaterede tilstande, da den har en god beroligende virkning.

Behandlingen kan også afhjælpe ubehag f.eks. i forbindelse med nedtrapning af medicin og ved rygestop.

Amerikanske undersøgelser tyder på, at øreakupunktur i visse tilfælde har lige så god virkning på børn med ADHD som brugen af centralstimulerende medicin.

NADA bruges i dag til:

 • Skabe afspænding og reducere stress
 • Skabe bedre mental fokus
 • Dæmpe angst og depression
 • Dæmpe panikanfald
 • Forbedre søvnen (dårlig søvnkvalitet og/eller manglende søvn. Mareridt)
 • Dæmpe aggression og vrede
 • Dæmpe aggressive impulser og vold
 • Give mere energi
 • Fysisk og psykisk uro
 • Øge koncentrationsevnen og indlæring
 • Bedre anvendelsen af ny læring, evnen til at lytte
 • Afhjælpe stress
 • Irritabilitet
 • Psykiatriske tilstande
 • Svedtendens
 • Hedeture (ved menopause)
 • Hovedpine og smerter generelt
 • Rysten og muskelkramper
 • Tics
 • Kvalme og tarmproblemer
 • Hurtig puls, hjertebanken, højt blodtryk
 • Kuldefølelse og snue
 • ADHD
 • Spiseforstyrrelser
 • Nedsætter stoftrang (cravings)
 • Medføre færre abstinenssymptomer
 • Støtte behandling af HIV (lindre bivirkninger ved kemoterapi) og cancer
 • Forebygge kriminalitet og recidiv (tilbagefald)
 • PTSD
 • Krisehjælp, psykisk førstehjælp
 • Øge og støtte virkningen af anden terapi

Metoden har siden 1999 været brugt til bl.a. børn og unge med ADHD enten med nåle eller i form af ørekugler (magneter) på plaster.

Hjælper klienten med at finde de gemte ressourcer frem og hjælpe og acceptere sig selv.

Hvor kommer NADA fra og hvad kan det?

Er et akupunktur system der stammer fra den kinesiske øreakupunktur, men som er blevet udviklet i USA til at afgifte og afvænne mennesker fra narkotiske rusmidler, medicin misbrug og alkoholmisbrug.

Systemet stammer fra USA og har spredt sig til mange lande, herunder også Skandinavien. Det har nogen afvænningsprocenter som intet andet system kan hamle op med, op mod 70% er afvænnet i løbet af et år.

I USA kan kriminelle narkomaner vælge at få en behandlingsdom i stedet for at komme i fængsel. Der er lavet specielle Domstole for misbrugere.

I alle misbrugssituationer er det nødvendigt, at der hos den enkelte er et ønske og en stærk motivation til at stoppe.

Hver dag gives ” De 5 nåle ” i hvert øre, de sidder i ca. 45 minutter og er standard behandlingen for at hjælpe på abstinenserne, angsten, uroen, svedeturene…….

 

Samtidig med behandlingerne er det selvfølgelig nødvendig med anden hjælp.

 • Den sociale og psykiske side kan hjælpes med samtaleterapi i en behandlingsgruppe af misbrugere.
 • NADA-modellen er i dag klassificeret som en recovery-model. Den bruges som supplement til den eksisterende behanding.
 • NADA er både en metode til akutte symptomer og en recovery-metode.
 • NADA-akupunktur er et standardiseret øreakupunkturprogram, som består af fem kinesiske ørepunkter.
 • NADA fungerer udmærket sammen med medicinsk behandling.
 • NADA-behandling er tænkt både som en hjælp i abstinensbehandling og ved psykiske problemer som angst, søvnforstyrrelser, aggressioner m.m. men også som en metode, som fremmer recovery og understøtter psykoterapeutisk arbejde og indsigt.
 • NADA-metoden er beregnet til at fungere i et samspil med anden behandling. Selvom metoden kan bruges ved f.eks. akut angst, stoftrang eller uro, virker NADA-behandling bedst over et længere tidsrum sammen med f.eks. psykologisk bistand eller recovery-arbejde.
 • NADA er således også en metode, som gør anden behandling bedre.