TFT/EFT

Hvad er TFT / EFT?

TFT/EFT (Tankefeltterapi / Emotionel Friheds Teknik) kombinerer østens viden om meridianer, kroppens energibaner, med vesten psykologiske samtaleterapi. Energibaner, også kendt fra kinesisk medicin, bruges bl.a. I akupunktur.

I stedet for nåle eller massage benyttes en let banken med fingrene forskellige steder på kroppen, samtidig med at den, der behandles, fokuserer på sit ubehag. Dette kaldes også tapping.

På denne måde forstærkes effekten ved via spørgsmål at fokusere på problemet.

Resultatet er en forbløffende effektiv behandling, der hurtigt og smertefrit eliminerer primært psykisk ubehag.

Grundprincip i TFT / EFT

Bank dig forskellige steder på kroppen medens du tænker på dit ubehag. Ubehaget reduceres eller forsvinder helt! Sådan er grundprincippet i TFT/EFT.

Jeg er medlem af og kvalificeret af
DETT  - Danske EFT og TFT Terapeuter.

Grunden til, at det er den mest effektive metode er, at Tankefeltterapi (TFT) og Emotionel frihedsteknik (EFT) kombinerer tænke, føle – og kropshjernen.

Når den rationelle tanke giver op.

Størstedelen af alle mennesker befinder sig i deres tænkehjerne og tror, at de kan rationalisere sig ud af problemerne, men i virkeligheden befinder problemet sig ofte i kropshjernen, hvor vi ikke har den store indflydelse, uden specifikke redskaber som TFT/EFT, der kan forbinde tankerne og det følelsesmæssige med det fysiske. Vi gemmer på en ubevidst refleks, der bliver tricket i bestemte situationer, så ubehaget kommet igen. Det er vigtigt at tænke i krop/følelse/tanke som en helhed. Det er det vi gør i TankeFeltTerapi / Emotionel Friheds Teknik.

Bestil tid til din behandling online


Problemer og ubehag behandlet med TFT 

 • Stress
 • Angst/panik
 • Præstationsangst
 • Social angst
 • Panik angst
 • Bekymring
 • Vrede
 • Manglende mod til at følge sine drømme
 • Manglende selvværd/sikkerhed
 • Traumer
 • Sorg
  • Fobier  som fx sceneskræk, flyskræk, højdeskræk, tandlægeskræk, eksamensskræk m.v.
  • Depression
  • Tvangstanker
  • Jalousi
  • PTSD - Post Traumatic Stress Disorder
  • Fysisk smerte - at håndtere kronisk smerte og sygdom
  • Afhængighedsproblemer


  Hvad kan behandles med TFT /EFT?

  Traumer


  Ordet traume dækker over mange ting, både små som store, så du behøver ikke være alvorlig syg, før tilstanden kaldes for traume.

  Traumer er ubehag og angst tilstande, der opstår som følge af traumatiske oplevelser. Man kan f.eks. komme til at lide af traume efter overfald, trafikulykker, dødsfald, krig, naturkatastrofer, sygdom og skilsmisse.

  afhængighed


  Tankefelt kan være redskabet hvis du ønsker at komme af med cigaretterne, alkoholen, spillemanien, neglebidningen, chokoladen eller andre uhensigtsmæssige vaner. Her vil jeg stærkt anbefale at kombinere det med øreakupunktur for afhængighed.

  andet


  Søvnløshed, sorg, omsorgssvigt, kærlighedssorg, hyperaktivitet, depression, og andre psykiske lidelser såsom ordblindhed, stamning, smerter, hovedpine, migræne, allergi, tinnitus, træthed og koncentrationsbesvær er blevet hjulpet med Tankefeltterapi.

  Stress


  Norske undersøgelser med pulsvariationsmåling med EKG har vist, at Tankefeltterapi næsten øjeblikkelig afbalancerer det autonome nervesystem. Det betyder, at der ofte er en hurtig effektiv behandling på blodtryk, hjerteflimmer, svimmelhed, og andre stresssymptomer. De langsigtede stress-virkninger som udbrændthed, træthed og depression kan også behandles med Tankefeltterapi.

  FObier


  En fobi er en irrationel frygt for noget, man objektivt ved ikke er farligt. Blandt de mest almindelige fobier er frygten for at holde tale, højdeskræk, flyskræk, bilskræk, mareridt, angst for dyr – især edderkopper, slanger og fugle – tandlægeskræk, præstationsangst, eksamensskræk og klaustrofobi.

  Angst


  Generaliseret angst – konstant følelse af angst uden identificerbar årsag. Tankefelt er en metode, der tager udgangspunkt i, hvor angsten føles i kroppen og ikke i årsagerne.

  Socialangst – når du føler ubehag i sociale situationer. Det kan være til fester, forældremøder, familiesammenkomster, møder på arbejdet, indkøbssituationer osv.

  Panikangst – akut og alvorlig angst, der kan være koblet til en bestemt situation, men som også kan opstå uden oplagt årsag.

  fysisk heling


  Erfaringerne viser, at TFT også kan have en positiv indvirkning på fysiske tilstande.

  TFT er også i mange tilfælde meget effektiv som smertebehandling. Smerter kan enten helt fjernes, eller reduceres væsentligt.

  Målinger viser, at strømstyrken i meridianer vokser i forbindelse med TFT. Vi mener, at den øgede strømstyrke og afbalancering af kroppens energisystem, som tankefeltterapien medfører, øger kropens evne til at fungere og dermed il at helbrede sig selv. (kilde: Tankefeltterapi.dk

  TEST: Prøv selv - Bank/tap din egen hovedpine væk selv

  Jeg kan give dig et eksempel, på en simpel ting du kan prøve selv.

  Nemlig at kurere din egen hovedpine.

  1. Start med at drikke noget vand
  2. Fokuser præcist på hovedpinen 
   (husk det er i tanken ubehaget sidder og det er ubehaget vi skal banke væk)
  3. Bank hhv. 50x på smertepunktet (se pkt. m på tegningen nedenfor) 
   og 5x på kravebenspunktet (se pkt.  b på tegningen nedenfor)
  4. Hvis ikke hovedpinen er lindret inden 2-3 min. skal du videre med traumesekvensen, men den er for lang til at komme ind på her.
  5. Ring til mig hvis du vil vide mere, eller arbejde videre med dig selv gennem en behandling.
  Kurer din egen hovedpine ved tapning

  God fornøjelse med bankeriet!

  Er mit ubehag så væk for evigt?

  Generelt kan jeg sige, at du er rask indtil du igen oplever et ubehag, du ikke kan slippe, og så skal du igang med at banke dig igen.

  For de fleste holder virkningen i ret lang tid eller altid, men der er også nogle der skal igang med at banke igen. Prøv at banke dig selv først, med de sekvenser du havde med hjem fra dig behandling.

   Hvis ubehaget skulle komme igen, tyder det på , at der er aspekter af ubehaget der ikke er blevet behandlet, og som derved tricker det til at komme frem igen.

  Tankefeltterapi har ingen bivirkninger.

  Tankefeltterapi er ingen erstatning for at søge almindelig lægehjælp eller anden psykologisk hjælp.

  Tankefeltterapi (TFT) er en revolutionerende metode som vender op/ned på tidligere dogmer om, hvor lang tid det tager at lindre psykiske problemer.

  TankeFelt Terapi (TFT) er først og fremmest hjælp til selvhjælp. 

  Der findes 3 planer vi kan få det bedre på: kemisk, fysisk, og psykisk. TFT handler om det psykiske - tanker og følelser.

  Alle negative følelser og tanker skyldes en forstyrrelse i kroppens energisystem.

  TFT kombinerer Østens viden om kroppens energibaner med psykologisk samtaleterapi – resultatet er en forbløffende effektiv behandling, der hurtigt og smertefrit eliminerer psykisk ubehag.

  Lær det selv

  Undervejs lærer du at bruge teknikken på dig selv. Med hjem får du nogle banke-sekvenser til at understøtte behandlingen.

  En behandling

  En behandling varierer fra klient til klient, men varer normalt 60 - 90 minutter afhængig af problemet.
  For at nå varige resultater anbefaler jeg et forløb på 5 behandlinger, for at løse de fleste psykologiske og følelsesmæssige problemer. Dette bestilles ved vores første møde.

   Garanti

  Hvis du efter vores første møde ikke kan se eller mærke nogen virkning eller forandring, betales pengene retur for de resterende 4 behandlinger. 

  Alternativt kan resten af sessionerne overdrages til en ven eller familiemedlem.

  Bestil tid til din behandling online

  Teknik til eliminering af ubehag

  TankeFelt Terapi er en ny teknik til hurtig eliminering af alle former for følelsesmæssig ubehag og flere former for fysisk ubehag.

  Det virker gennem stimulation af kroppens energibaner, der benyttes ikke nåle eller massage – men derimod en let banken med fingrene forskellige steder på kroppen samtidig med, at du tænker på sit ubehag.

  Herved slippes uønskede tanker, tankemønstre og kropsreaktioner, når der sker en sammenkædning af tanken og energibanerne i kroppen.

  Du behøver altså ikke at bruge mange terapitimer for at nå ind til hvorfor du har ubehaget... Du skal blot tænke på det og føle det. Det er en af de ting, der gør TFT til en revolutionerende og hurtig behandlingsform.

  Behandling med TFT/EFT

  Kroppens energisystem

  Teorien er, at der er en forbindelse mellem vores tanker, vores følelser og krop. Vi kalder denne forbindelse for kroppens energisystem.

  Når forstyrrelser i kroppens energisystem bliver korrigeret, vil ubehaget formindskes og i bedste fald forsvinde.

  TFT kombinerer meridian arbejdet med, gennem samtale og fokus på billeder eller tanker, at fastholde et fokus på ubehaget, hvilket gør at resultatet er forbløffende, og problemer forsvinder i mange tilfælde i løbet af kort tid. 

  TFT virker har ikke så stor effekt hos klienter, der ikke er motiverede og klar til at slippe af med deres lidelse, eller hos klienter, der ikke kan mærke deres følelser. Jeg kan flytte dig lige så langt som du er klar til at blive flyttet.

  Tankefeltet

  TFT bygger på en teori om, at vores forstand og vores oplevelser ikke kun sidder i hjernen, men også i et felt omkring kroppen – et tankefelt. Tankefeltet indeholder frekvenser om alle de informationer vi tænker, og den information, som skaber den tilhørende følelse. 

  På alle frekvenser kan der opstå fejl, som på en radio, der står og skratter mellem 2 stationer. Angst, fobier og depressioner er ifølge TFT’s teori sådanne frekvensfejl som er opstået i svingningerne i tankefeltet. Hjernen læser frekvensfejlen og udsender et signal til kroppen om at skabe angst.

  Denne teori, brugt i kombination med viden om kroppens meridiansystem, er grundlaget for, at den amerikanske psykolog dr. Roger Callahan i 1980 skabte Thought Field Therapy.

  Hvis tankefeltet er i ubalance, kan man med fem-grams bankebevægelser bringe harmoni og balance i tankefeltet. Dette gøres ved at stimulere punkter på kroppens energibaner i bestemte rækkefølger, mens klienten tænker på de negative følelser.
  Det svarer til, at man finjusterer sin radio når den skratter. På samme måde som med radioen, er det principielt uden betydning, hvor længe fejlfrekvensen har været til stede. I TFT har man erfaret, at angsten forsvinder på minutter eller timer – selv efter mange år med fobier eller angst. 

  Disse teknikker er uhyre effektive idet ca. 80% af de som behandles oplever en forbedring af ubehaget på mindst 50%, mens ca. 30% oplever fuldstændig fravær af ubehag.

  TFT og andre behandlingsformer

  Eneste forskel på TFT og andre behandlingsformer som akupunktur, akupressur og zoneterapi er, at man for det første skal fokusere på sit ubehag, mens behandlingen foregår, så behandleren kan tune sig ind på stedet i tankefeltet, hvor ubehaget i sin tid blev kodet og lagret.

  For det andet anvendes fem-grams finger banken på meridianerne i stedet for nåle, tryk eller massage.

  Klient behandles med EFT/TFT

  Hvad er TFT og EFT?

  Ofte undervises og behandles der både i EFT og TFT, men vi har valgt at kalde det TFT for at undgå forvirring. I udlandet er betegnelsen EFT efterhånden mere kendt. Her er der en kort beskrivelse af hvad der er TFT og hvad EFT er.

  TFT

  Tankefeltterapi er oprindeligt udviklet af den amerikanske psykolog Roger Callahan. Ifølge hans metode skal man banke forskellige algoritmer (rækkefølger) af meridianpunkter afhængig af diagnosen. Dvs. fobi har sin rækkefølge, angst har en anden og så videre. Dvs. for at kunne løse problemet skal man kunne stille en rigtig diagnose. Iøvrigt mener han at ca. 60% af de problemstillinger man løber ind i kan løse med algoritmen for traumer. Han kalder sin metode for CT-TFT.

  EFT

  Emotionel friheds teknik (EFT) er videreudviklet af en af Roger Callahans elever, Gary Craig. I EFT anvender man en standard sekvens der indeholder alle punkter - dvs. alle punkter bankes i samme rækkefølge uanset hvad problemet er. Banketeknikken kombineres med brugen af bekræftelser, som f.eks.: "Selv om jeg er så bange for edderkopper så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt". 

  Hvorfor virker det så hurtigt?

  Det at metoden er enkel og hurtig samt de gode resultater, gør den vanskelig at forstå og mange får følelsen af at ”dette er for godt til at være sandt”.

  Et eksempel med edderkopper

  I kroppens energisystem kan en forstyrrelse være en irrationel tanke, som f.eks. at danske edderkopper er livsfarlige. I en TFT/EFT-behandling indstilles tankefeltet på edderkoppen. Når ubehaget/forstyrrelsen mærkes i kroppen, stimuleres forskellige meridianpunkter med en let banken, indtil ubehaget er borte.

  Efter TFT/EFT-behandlingen vil der intet ubehag være, selvom personen vender tilbage til de samme tanker, som før behandlingen gav ubehag. Dvs. at erindringen om edderkoppen stadig er der, men ubehaget forbundet med erindringen er væk.

  Se også videoen nedenfor.

  Undersøgelser 

  Sammenligning af TFT/EFT med Kognitiv adfærdsterapi + Psykofarmaka

  Generelt kan vi sige om TFT/EFT at disse teknikker er uhyre effektive idet ca. 80-90% af de som behandles oplever en forbedring af ubehaget på mindst 50%, mens ca. 30% oplever fuldstændig fravær af ubehag. 

  En undergruppe i dette store studie bestod af 5.000 patienter som led af forskellige typer angst.

  Halvdelen blev behandlet med TFT/EFT (gruppe A), resten med kognitiv adfærdsterapi samt medikamenter (gruppe B). 

  I gruppe A var der en bedring hos 90% og i gruppe B hos 63%.
  I gruppe A var 76% helt symptomfrie, i gruppe B 51%.
  I gruppe A var gennemsnitlige behandlingstid 3 sessioner, i gruppe B 15.

  Efter undersøgelsen viste færre i gruppe A tilbagefald (tal ikke angivet).
  Der blev ikke påvist nogen bivirkninger ved brug af TFT/EFT.

  (kilde: Tankefeltterapi.dk

  Undersøgelse af Dysleksi/Ordblindhed

  April 2003, Ogna Skole

  70 elever i 5., 6. og 7. klasse blev testet 

  En tankefeltterapeut testede 70 elever i læsehastighed og forståelse. En prætest blev udført inden forsøget.

  Før næste test blev eleverne bedt om at udføre en korrektion af omvendt polarisering (vende batterier). Mens eleverne udførte anden test, bankede de sig på håndkanten. Læsehastighed og forståelse blev registreret.

  Forbedring i procent
  5. klasse
  6. klasse
  7. klasse
  Totalt (70)
  0 - 10 %
  2
  12
  5
  19
  10 - 30 %
  6
  7
  11
  24
  30 - 50 %
  6
  2
  6
  14
  > 50 %
  8
  2
  3
  13

   

  Der var ingen nedgang i elevernes læseforståelse. 

  (kilde: Tankefeltterapi.dk)

  Bestil tid til din behandling online
  0
   0
   Din Kurv
   Din kurv er tomTilbage til Shop